УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 25/11/2021 року №117
Про встановлення піклування над неповнолітньою ХХХХХ

Керуючись статями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статями 55, 56, 59, 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 35, 36, 37, 40, 42 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи висновок служби у справах дітей Великосеверинівської сільської ради від 15 листопада 2021 року №20 про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність його інтересам дитини, витягу з протоколу комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету сільської ради від 18 листопада 2021 року №12,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Встановити піклування над неповнолітньою дитиною ХХХХХХ, ХХХХ  року народження.

2. Призначити ХХХХХХ, ХХХХ року народження, який проживає за адресою вул. ХХХХХ, ХХ, с. ХХХХХ, Кропивницький район, Кіровоградська область, піклувальником над неповнолітньою дитиною ХХХХХХ, ХХХХ року народження.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби у справах дітей Великосеверинівської сільської ради Юлію Хайнацьку.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО