УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 23/12/2021 року №135
Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування ХХХХХ

Керуючись статею 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статею 250 Сімейного кодексу України, пункту 50 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866, клопотання начальника служби у справах дітей сільської ради від 20 грудня 2021року №57,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Припинити опіку над дитиною, позбавленою батьківського піклування, ХХХХХ ХХХХр.н., у зв’язку зі смертю опікуна ХХХХХХ, яка померла ХХХХ року.

2. Рішення виконкому від 29.04.2021 №50 “Про встановлення опіки над малолітньою дитиною ” визнати таким, що втратило чинність.

3. Направити копію даного рішення до Управління соціального захисту населення Кропивницької районної державної адміністрації для керівництва в роботі.

4. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на службу у справах дітей Великосеверинівської сільської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради Ганну Коломієць.

 

 

 

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО