УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 30/01/2020 року№14
Про надання дозволу на вчинення правочину

Відповідно до ст. 41 Конституції України, ст.ст. 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 150, 176, 177, 180 Сімейного кодексу України, статей 32, 71, 242 Цивільного кодексу України, п.п. 66, 67 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», беручи до уваги заяву гр. ХХХХХХХХХ від 02.01.2020 року, враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету сільської ради (витяг з протоколу від 29.01.2020 року № 1), подання служби у справах дітей та соціального захисту населення про винести на розгляд виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради питання щодо надання дозвілу на вчинення правочину гр. ХХХХХХХХ, та з метою захисту прав та законних інтересів дітей,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл на вчинення правочину гр. ХХХХХХХХХ, ХХХХ року народження (паспорт ХХХХХ, виданий ХХХХХХХ РВ УМВС України в ХХХХХХХ області від ХХХХ року), а саме, укладення договору дарування належної їй 1/2 частки на праві спільної часткової власності житлового будинку, що розташований на земельній ділянці (кадастровий номер ХХХХХХХХХ) за адресою: вул. ХХХХ, с. ХХХХ, Кропивницький район, Кіровоградська область з гр. ХХХХХХХХХХ, ХХХХ року народження (паспорт №ХХХХХ, орган, що видав ХХХХ, від ХХХХХ року), право користування в якому мають малолітні діти ХХХХХХХ, ХХХХ р.н., ХХХХХХХХХ, ХХХХ р.н. При укладені вищезазначеного правочину права дітей не порушуються.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету, начальника загального відділу сільської ради Губську О.М.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО