УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 30/01/2020 року №15
Про надання статусу дитини-сироти неповнолітній дитині ХХХХХХХХХ, ХХХХ року народження

Відповідно до статей 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 22,23,25 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини» (із змінами), враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету сільської ради (протокол від 30.01.2020 року № 1) та з метою захисту прав та законних інтересів дитини,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Надати неповнолітній дитині ХХХХХХХХ, ХХХХ року народження , статус дитини-сироти:
мати – ХХХХХХХХХ, померла ХХХХ року (свідоцтво про смерть серії ХХХХ від ХХХХ року, видане виконавчим комітетом Великосеверинівської сільської ради);
батько – ХХХХХХХХ записаний відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України від ХХХХроку №ХХХХХХХ).

2. Обрати сімейну форму влаштування неповнолітній дитині ХХХХХХХХ,  ХХХХ року народження.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету, начальника загального відділу сільської ради Губську О.М.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО