УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 27/01/2022 року№16
Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, які надаються Комунальним закладом «центр надання соціальних послуг населенню Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області»

Відповідно статей 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні послуги», від 17.01.2019 року №2671-VIII, із змінами, постанов Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», від 01.06.2020 року №428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», від 01.06.2020 року № 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», від 01.06.2020р. №587 «Про організацію надання соціальних послуг», наказів Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015р. №1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», від 23.06.2020 року № 429 «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг», від 13.11.2013р № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», на підставі Положення комунального закладу «Центр надання соціальних послуг населенню Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, затвердженого рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області від 18.11.2021 року, на підставі листа директора Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг населенню Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району кіровоградської області №7 від 19.01.2022 року» та з метою врегулювання питання надання платних соціальних послуг мешканцям громади,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити тарифи на платні соціальні послуги, які надаються комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг населенню Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області» згідно додатку.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Великосеверинівської сільської ради Анастасію Цапушел.

 

 

 

 

 

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток