УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 18/04/2019 року№22
Про надання дозволу на вчинення правочину гр. Матвєєнко В. Я.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», ст. 177 Сімейного кодексу України, ст.ст.31, 71, 377, Цивільного кодексу України, ст.120 Земельного кодексу України, п.п. 66, 67 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», беручи до уваги заяву гр. Матвєєнко Вікторії Ярославівни від 08 квітня 2019 року, враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав та законних інтересів дитини сільської ради (протокол від 15.04.2019 року № 3), та з метою захисту прав та законних інтересів дитини:

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради

В И Р І Ш И В:

1.Надати дозвіл Матвєєнко Вікторії Ярославівні (паспорт серія ЕВ 305236 виданий Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській області), 20 червня 1987 року народження, на вчинення правочину, а саме: на оформлення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку її малолітньої доньки Сіренко Софії Сергіївни, 03.01.2007 року народження (свідоцтво серія І-ОЛ №033792), загальною площею 0,1700 га, кадастровий номер 3522581200:55:000:0119, яка є власницею будинку, який розташований на даній земельній ділянці за адресою: с. Лозуватка, вул. Гагаріна, 17, Кіровоградський район, Кіровоградська область. При цьому житлові права та охоронювані законом інтереси малолітньої дитини не порушуються, Сіренко Софія Сергіївна набуде право власності на вищезазначене нерухоме майно (земельну ділянку).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на службу у справах дітей та соціального захисту населення сільської ради.

 

 

 

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО