УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 18/04/2019 року№23
Про надання дозволу на вчинення правочину гр. Коновалову С. Л.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, ст.ст. 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 176, 177 Сімейного кодексу України, ст.ст. 32, 71, 242 Цивільного кодексу України, п.п. 66, 67 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», беручи до уваги заяву гр. Коновалова Сергія Леонідовича від 08 квітня 2019 року, враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету сільської ради (протокол від 15.04.2019 року № 3) та з метою захисту прав та законних інтересів дитини:

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради

В И Р І Ш И В:

1.Надати дозвіл на вчинення правочину Коновалову Сергію Леонідовичу, (паспорт серія ЕВ 539774 виданий Ленінським РВ УМВС України у Кіровоградській області від 28 жовтня 1998 року), а саме: дарування Коноваловим Сергієм Леонідовичем своїй неповнолітній доньці Коноваловій Софії Сергіївні, 12.12.2002 року народження (документ №000594025, орган, що видав 3521 від 02.06.2017 року), належних йому на праві власності, житловий будинок, загальною площею 177,9 кв.м, житловою площею 67,9 кв.м. та земельну ділянку площею 0,1942 га за кадастровим номером 3522581207:57:000:0268, розташованих за адресою: вул. Степова, 25-А, с. Підгайці, Кіровоградський район, Кіровоградська область. При цьому житлові права та охоронювані законом інтереси неповнолітньої дитини не порушуються, Коновалова Софія Сергіївна набуде право власності на вищезазначене нерухоме майно.

2.Надати дозвіл законним представникам: Коновалову Сергію Леонідовичу (паспорт серія ЕВ 539774 виданий Ленінським РВ УМВС України у Кіровоградській області від 28 жовтня 1998 року), та Коноваловій Анжелі Миколаївні (паспорт серія ЕА 054631 виданий Кіровським РВ УКМВ України в Кіровоградській області від 28 лютого1996 року) дати згоду неповнолітній Коноваловій Софії Сергіївні, 12.12.2002 року народження, на прийняття в дар житлового будинку та земельної ділянки, які розташовані за адресою: вул.Степова, 25-А, с.Підгайці, Кіровоградський район, Кіровоградська область.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на службу у справах дітей та соціального захисту населення сільської ради.

 

 

 

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО