УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 20/04/2022 року№25
Про надання дозволу на вчинення правочину

Відповідно до ст. 41 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 177 Сімейного кодексу України, ст.32, 242 Цивільного кодексу України, п.п. 66, 67 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету сільської ради (протокол від 20.04.2022 року № 3) та з метою захисту майнових прав та законних інтересів неповнолітньої дитини,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Надати дозвіл ХХХХХХ (паспорт ХХ ХХХХХ, виданий Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській області), ХХХХ року народження, щодо надання згоди своєму неповнолітньому сину ХХХХХХ, ХХХХХ року народження, на вчинення правочину для оформлення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку та споруд, кадастровий номер ХХХХХХ, яка знаходиться по вул.ХХХХХХ, с. ХХХХХХ Кропивницького району, Кіровоградської області.

2. Надати дозвіл неповнолітньому ХХХХХХ, ХХХХ року народження (паспорт ХХХХХ, орган, що видав – ХХХХ, дата видачі – ХХХХХ року) для підписання документів у нотаріуса.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника службу у справах дітей Великосеверинівської сільської ради Юлію Хайнацьку.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО