УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 26/03/2020 року№26
Про затвердження плану заходів щодо підтримки сімей з дітьми, у яких є ризики відібрання дітей на 2020-2021 роки

Відповідно до ст. 34 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)», протоколу наради у голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27.01.2020 року №3, розпорядження сільського голови від 04.03.2019 року № 24-од «Про затвердження плану заходів для підтримки сімей з дітьми, у яких є ризики відібрання дітей на 2020-2021 роки» та інформації начальника служби у справах дітей та соціального захисту населення від 17.03.2020 року № 16 щодо питання реалізації прав дитини на виховання в сім’ї, у тому числі в біологічній родині, охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Затвердити план заходів для підтримки сімей з дітьми, у яких є ризики відібрання дітей на 2020 -2021 роки (додається).
2.Відповідальним виконавцям забезпечити виконання Плану заходів та інформувати службу у справах дітей та соціального захисту населення сільської ради щокварталу до 10 числа, протягом 2020-2021 років.
3.Службі у справах дітей та соціального захисту населення сільської ради надавати службі у справах дітей Кіровоградської обласної державної адміністрації інформацію про стан виконання Плану заходів щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, протягом 2020- 2021 року.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету, начальника загального відділу сільської ради Губську О.М.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО