УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 20/04/2022 року№27
Про встановлення опіки над малолітньою ХХХХХ

Керуючись статями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статями 55, 56, 59, 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 35, 36, 37, 40, 42 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи висновок служби у справах дітей Великосеверинівської сільської ради від 11 квітня 2022 року №09-18/23 про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність його інтересам дитини, витягу з протоколу комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету сільської ради від 20 квітня 2022 року №3,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Встановити опіку над малолітньою дитиною, ХХХХХ, ХХХХ року народження.

2. Призначити ХХХХХХ, ХХХХХ року народження, яка проживає за адресою вул. ХХХХХХ с. ХХХХХ, Кропивницький район, Кіровоградська область, опікуном над малолітньою дитиною ХХХХХХХ ХХХХ року народження.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на службу у справах дітей Великосеверинівської сільської ради.

 

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО