УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 30/03/2021 року №27
Про зняття сім’ї, яка перебуває в складних життєвих обставинах з соціального супроводу

Керуючись п. 21 пункт «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах» витягу з протоколу комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету сільської ради від 30.03.2021 року № 3,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Зняти з соціального супроводу сім’ю гр. ХХХХХХХХХ, ХХХХ р.н., яка перебувала в складних життєвих обставинах та проживала за адресою: вул. ХХХХХ,с. ХХХХХХ, Кропивницького району, Кіровоградської області на вихованні та утриманні якої знаходились малолітні та неповнолітні діти: ХХХХХХХХХХ, ХХХХХр.н., ХХХХХХХХХ, ХХХХХ р.н. Підставою для припинення надання послуги соціального супроводу сім’ї є, закінчення строку дії договору про надання послуги соціального супроводу або порушення умов такого договору, а також систематична неучасть отримувача послуги без поважних причин у заходах, передбачених індивідуальним планом соціального супроводу, за винятком ситуації, коли припинення надання послуги спричиняє порушення прав і свобод інших осіб, особливо дітей відповідно розділу ІІ п.4 до наказу Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на службу у справах дітей та соціального захисту населення.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО