УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 30/03/2021 року №29
Про надання дозволу на вчинення правочину

Відповідно до ст.41 Конституції України, ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..17 Закону України «Про охорону дитинства», ст..12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», ст.. 171, 177 Сімейного Кодексу України, ст..32 Цивільного Кодексу України, п.п. 66,67 постанови Кабінету Міністрів України від 24.092008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (із змінами), беручи до уваги заяви: гр. ХХХХХХХХХХ від 10.03.2021 року зареєстровані 11.03.2021 року № С-62; гр. ХХХХХХХХХХ від 10.03.2021 року зареєстровані 11.03.2021 року № С-61, враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав та законних інтересів дитини сільської ради (Протокол від 30.03.2021 року №3) та метою захисту прав та законних інтересів неповнолітньої дитини,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Надати дозвіл ХХХХХХХХХ (паспорт ХХХХХХХ виданий Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській області від ХХХХХ року), ХХХХХ року народження, щодо надання згоди своїй неповнолітній донці ХХХХХХХХ, ХХХХХ року народження, на вчинення правочину для оформлення документів,що посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка знаходиться в селі ХХХХХХХХ, Кропивницького району, Кіровоградської області. Батько – витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України від ХХХХХ року № витягу: ХХХХХХ.

2. Надати дозвіл неповнолітній ХХХХХХХХХ(паспорт ХХХХХХХ, орган, що видав ХХХХХХ, дата видачі ХХХХХ року, ХХХХХ року народження, для підписання документів у нотаріуса.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на службу у справах дітей та соціального захисту населення .

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО