УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 11/05/2019 року№29
Про стан виконавської дисципліни у Великосеверинівській сільській раді у другому півріччі 2018 року та заходи щодо її поліпшення

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 02.04.2019 року №603-р «Про стан виконавської дисципліни в обласній державній адміністрації у другому півріччі 2018 року та заходи щодо її поліпшення», з метою поліпшення стану виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, запитами і зверненнями народних депутатів України, розпорядженнями і дорученнями голови обласної державної адміністрації, сільського голови та рішеннями сесій та виконавчого комітету сільської ради, проведено моніторинг стану виконавської дисципліни та організації виконання завдань структурними підрозділами сільської ради.

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради

В И Р І Ш И В:

1.Звернути увагу керівників структурних підрозділів сільської ради та виконавчого комітету, загальноосвітніх закладів та закладів дошкільної освіти на своєчасність виконання завдань, визначених документами органів влади вищого рівня, облдержадміністрації та сільської ради, та необхідність вжиття вичерпних заходів з метою недопущення порушення термінів виконання у подальшому.
2.Керівникам структурних підрозділів сільської ради та виконавчого комітету:
1)взяти під особистий контроль забезпечення виконання у повному обсязі та в установлені строки завдань, визначених документами органів влади вищого рівня, обласної державної адміністрації та сільської ради;
2)не допускати порушення термінів виконання контрольних документів та надання формальних відписок і звітів, які не відображають фактичний стан справ;
3)підвищити вимогливість до працівників за своєчасне і якісне виконання завдань, визначених документами органів влади вищого рівня, обласної державної адміністрації та сільської ради;
4) систематично аналізувати причини порушення термінів виконання документів, давати принципову оцінку фактам бездіяльності окремих посадових осіб, у встановленому порядку притягувати їх до відповідальності, вживати невідкладні заходи щодо підвищення рівня виконавської дисципліни;
5)вживати заходи з удосконалення системи внутрішнього контролю за виконанням документів, спрямованих, насамперед, на попередження можливого несвоєчасного або неповного їх виконання.
3.Особі, відповідальній за контроль щодо своєчасного розгляду та проходження документів в сільській раді Мельник Л.В. що півроку готувати на засідання виконавчого комітету питання щодо стану виконавської дисципліни та застосування заходів щодо її поліпшення.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету, начальника загального відділу сільської ради Губську О.М.

 

 

 

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО