УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 30/03/2021 року№31
Про новий склад комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів на території Великосеверинівської ТГ

Керуючись статтями 45, 78 Бюджетного кодексу України, з метою підвищення ефективності роботи органу місцевого самоврядування щодо забезпечення надходжень до місцевого бюджету, отримання додаткових доходів до бюджету та у зв’язку із кадровими змінами у Великосеверинівській сільській раді та її структурних підрозділах,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити новий склад комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів на території Великосеверинівської ТГ згідно з додатком 1.

2.Затвердити Положення про Комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів на території Великосеверинівської ТГ згідно з додатком 2.

3.Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 25.10.2018р. № 52 «Про створення комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків на території Великосеверинівської сільської ради».

4.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради Ганну КОЛОМІЄЦЬ

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток