УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 30/04/2020 року№35
Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому комітеті Великосеверинівської сільської ради

Керуючись пунктом 4 частини “б” статті 34 статтею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статті 56 Цивільного кодексу України, підпунктів 1.4, 1.6. пункту 1 Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, з метою соціального захисту дітей, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Внести зміни до п.2 рішення виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради від 27 лютого 2020 року №19 «Про створення опікунської ради при виконавчому комітеті Великосеверинівської сільської ради», а саме змінити склад комісії згідно додатку 1.

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на секретаря Великосеверинівської сільської ради Ганну КОЛОМІЄЦЬ.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток