УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 28/05/2020 року №39
Про надання статусу дитини-сироти неповнолітній ХХХХХХХХХ, ХХХХ року народження

Відповідно до статей 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» пунктів 22,23,25 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини» (із змінами), на підставі подання служби у справах дітей та соціального захисту населення Великосеверинівської сільської ради від 28.05.2020 року №22, враховуючи, що мати дитини – ХХХХХХХХХХ померла (свідоцтво про смерть серія ХХ №ХХХ від ХХХХ року), відомості про батька записані за вказівкою матері відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126,133,135 Сімейного кодексу України від ХХХХ року №ХХХХХХ), беручи до уваги витяг з протоколу комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету сільської ради від 28.05.2020 року № 4 та з метою захисту прав та законних інтересів дитини,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Надати неповнолітній ХХХХХХХХХХХ,     ХХХХ року народження, статус дитини-сироти.

2.Службі у справах дітей та соціального захисту населення Великосеверинівської сільської ради продовжити діяльність щодо реалізації права дитини на сімейні форми виховання.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету, начальника загального відділу сільської ради Ольгу Губську.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО