УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кіровоградського району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 27/09/2018 року№47
Про затвердження мережі закладів освіти

На виконання законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», із метою забезпечення права громадян на якісну освіту, створення умов для рівного доступу до дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, керуючись статтею 53 Конституції України, статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради

В И Р І Ш И В

1.Затвердити мережу закладів освіти Великосеверинівської сільської ради на 2018/2019 навчальний рік (додаток 1).

2.Затвердити мережу класів загальноосвітніх навчальних закладів Великосеверинівської сільської ради та їх наповнюваність у 2018/2019 навчальному році (додаток 2).

3.Затвердити мережу груп дошкільних навчальних закладів Великосеверинівської сільської ради з п’ятиденним робочим тижнем та режим їх роботи у 2018/2019 навчальному році (додаток 3).

4.Затвердити мережу груп продовженого дня у закладах освіти Великосеверинівської сільської ради у 2018/2019 навчальному році (додаток 4).

5.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додатки 1-4