УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 04/11/2019 року№51
Про схвалення прогнозу бюджету Великосеверинівської об’єднаної територіальної громади на 2021 та 2022 роки

Керуючись ст.17, п.1 ч. «а» ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 ст.21, п.1 ст.76 Бюджетного Кодексу України,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Схвалити прогноз бюджету Великосеверинівської об’єднаної територіальної громади на 2021 та 2022 роки, що додається.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на секретаря Великосеверинівської сільської ради Г. КОЛОМІЄЦЬ.

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Прогноз бюджету Великосеверинівської об’єднаної територіальної громади на 2021 та 2022