УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кіровоградського району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 25/10/2018 року№51
Про затвердження попереднього висновку cтосовно відповідності інтересам та потребам територіальної громади пропозиції щодо ініціювання співробітництва територіальних громад

Керуючись статтями 11, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 5 Закону України «Про співробітництво територіальних громад»,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради

В И Р І Ш И В

1.Затвердити попередній висновок стосовно відповідності інтересам та потребам територіальної громади пропозиції щодо ініціювання співробітництва територіальних громад (додається).

2.Секретарю Великосеверинівської сільської ради, Коломієць Г.С. до 25 листопада  2018 року забезпечити підготовку проекта рішення про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад та делегування представників до комісії для підготовки проекту договору про співробітництво територіальних громад.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Великосеверинівської сільської ради, Коломієць Г.С.

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО