УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 27/08/2020 року№52
Про затвердження списків посильних осіб, відповідальних за оповіщення на території Великосеверинівської сільської ради

Відповідно до статті 33 Кодексу цивільного захисту України, підпункту 2 пункту «б» статті38 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою підвищення ефективності роботи сільської комісії з питань евакуації по реалізації порядку проведення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити списки посильних осіб, відповідальних за оповіщення на
території Великосеверинівської сільської ради (додається).

2. Організацію роботи щодо оповіщення населення через посильних
осіб покласти на сільську комісію з питань евакуації.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти Великосеверинівського сільського голову ЛЕВЧЕНКА С. В..

 

 

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток