УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 27/08/2020 року№58
Про відведення місць та обладнання стендів для розміщення матеріалів передвиборної агітації на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020року

Відповідно статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Виборчого кодексу України, постанови Верховної Ради України від 15.07.2020 року № 795-ІХ «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році», для забезпечення рівних можливостей усіх кандидатів на чергових місцевих виборах при проведенні передвиборної агітації,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Відвести місця для встановлення тимчасових стендів для розміщення матеріалів передвиборної агітації на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року згідно додатку.
2.Відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістюінформувати населення щодо відведення місць та обладнання
стендів для розміщення матеріалів передвиборної агітації на черговихмісцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на Великосеверинівського сільського голову ЛЕВЧЕНКА С. В..

 

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток