УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 28/01/2021 року №6
Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради в новій редакції

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, зі змінами, рішення виконавчого комітету від 24.01.2019 року № 9 «Про комісію зпитань захисту прав дитини виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради», з метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток та у зв’язку з кадровими змінами,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити склад комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради, в новій редакції (додається).
2. Визнати таким що втратив чинність п.1 рішення виконавчого комітету від 27.02.2020 року № 20 «Про затвердження складу комісії зпитань захисту прав дитини виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету, начальника загального відділу сільської ради Губську О.М..

 

 

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток