УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 30/01/2020 року №6
Про схвалення розподілу вільного залишку бюджету Великосеверинівської сільської об’єднаної територіальної громади станом на 01 січня 2020 року загального та спеціального фонду

Відповідно до вимог пункту 7 статті 78 Бюджетного Кодексу України, керуючись ч.1 та п.1 ч. 2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши інформацію начальника фінансово-економічного відділу сільської ради Інни КОРОБКО щодо розподілу вільного залишку коштів сільського бюджету станом на 01 січня 2020 року,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Затвердити офіційний висновок про обсяг вільного залишку сільського бюджету станом на 01 січня 2020 року по загальному та спеціальному фондах (додаток 1).

2.Схвалити розподіл розподілу вільного залишку бюджету Великосеверинівської сільської об’єднаної територіальної громади станом
на 01 січня 2020 року загального та спеціального фонду (додаток 2).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Великосеверинівської сільської ради Ганну КОЛОМІЄЦЬ.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток 1
Додаток 2