УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 27/05/2021 року№62
Про надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна, право власності на яке мають діти

Відповідно до ст. 41 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 171,177 Сімейного кодексу України, ст.32 Цивільного кодексу України, п.п. 66, 67 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», беручи до уваги заяви та подані документи гр. ХХХХХХХХХХ від 26.05.2021 року №П-132, гр. ХХХХХХХХХ від 14.05.2021 року №П-121, враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради (протокол від 27.05.2021 року № 6) та з метою захисту прав та законних інтересів малолітніх дітей,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Надати дозвіл гр. ХХХХХХХХХ (паспорт серія ХХ  ХХХХХХХ виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області від ХХХХ року), ХХХХХ року народження, щодо надання згоди своїй малолітній доньці ХХХХХХХХ, ХХХХХ року народження, на вчинення правочину, а саме: дозвіл на укладення та підписання договору поділу земельної ділянки (кадастровий номер: 3522581207:57:000:0129) на дві окремі ділянки, право спільної часткової власності (1/2) якої належить дитині (ХХХХХХХХХ), відповідно до договору дарування від 22.08.2017 року №652, а також розроблення технічної документації, укладення і підписання договору поділу житлового будинку, який належить на праві спільної часткової власності (1/2) відповідно до договору дарування від 22.08.2017 року №651, що знаходяться за адресою: пров. ХХХХХ, с. ХХХХХ, Кропивницький район, Кіровоградська області.

2.Надати дозвіл гр. ХХХХХХХХХ (паспорт серія ХХ ХХХХХ виданий Ленінським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області від ХХХХ року), ХХХХ року народження, щодо надання згоди своїй малолітній доньці ХХХХХ, ХХХХ року народження, на вчинення правочину, а саме, дозвіл на укладення та підписання договору поділу земельної ділянки (кадастровий номер: 3522581207:57:000:0129) на дві окремі ділянки, право спільної часткової власності (1/2) якої належить дитині ( ХХХХХХХ), відповідно до договору дарування від 22.08.2017 року №652, а також розроблення технічної документації, укладення та підписання договору поділу житлового будинку, який належить на праві спільної часткової власності (1/2) відповідно до договору дарування від 22.08.2017 року №651, що знаходяться за адресою: пров. ХХХХ, с. ХХХХ, Кропивницький район, Кіровоградська області.

3. Надати дозвіл гр. ХХХХХХХХ (паспорт серія ХХ ХХХХ) виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області від ХХХХ року), ХХХХ року народження, щодо надання згоди своїй малолітній доньці ХХХХХХХХ, ХХХХ року народження, на вчинення правочину, а саме, дозвіл на укладення та підписання договору поділу земельної ділянки (кадастровий номер: 3522581207:57:000:0129) на дві окремі ділянки, право спільної часткової власності (1/2) якої належить дитині (ХХХХХХХ), відповідно до договору дарування від 22.08.2017 року №652, а також розроблення технічної документації, укладення та підписання договору поділу житлового будинку, який належить на праві спільної часткової власності (1/2) відповідно до договору дарування від 22.08.2017 року №651, що знаходяться за адресою: пров. ХХХХ  с. ХХХХХ, Кропивницький район, Кіровоградська області.

4. Надати дозвіл гр. ХХХХХХХХ (паспорт серія ХХ ХХХХ) виданий Ленінським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області від ХХХХ), ХХХХ року народження, щодо надання згоди своїй малолітній доньці ХХХХХХХ, ХХХХ року народження, на вчинення правочину, а саме, дозвіл на укладення та підписання договору поділу земельної ділянки (кадастровий номер: 3522581207:57:000:0129) на дві окремі ділянки, право спільної часткової власності (1/2) якої належить дитині (ХХХХХХХХ), відповідно до договору дарування від 22.08.2017 року №652, а також розроблення технічної документації, укладення та підписання договору поділу житлового будинку, який належить на праві спільної часткової власності (1/2) відповідно до договору дарування від 22.08.2017 року №651, що знаходяться за адресою: пров. ХХХХ, с. ХХХХХ, Кропивницький район, Кіровоградська області.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на службу у справах дітей та соціального захисту населення сільської ради.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО