УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 24/09/2020 року№65
Про надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна

Відповідно до ст. 41 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 171,177 Сімейного кодексу України, ст.32 Цивільного кодексу України, п.п. 66, 67 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», беручи до уваги заяви та подані документи:гр. ХХХХХХХХХ від 03.09.2020 року №К-141; гр. ХХХХХХХХ від 03.09.2020 року №З-140; неповнолітньої дитини ХХХХХХХХХХХХ від 11.09.2020 року №К-154, враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради (протокол від 24.09.2020 року № 8) та з метою захисту прав та законних інтересів неповнолітньої дитини,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Надати дозвіл гр. ХХХХХХХХХХХХХХХХ(паспорт серіяХХХХ виданий ХХХХХХХХ РВ УМВС України в ХХХХХХ області від ХХХХХ року), ХХХХХХ року народження, щодо надання згоди своїй неповнолітній доньці ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХ року народження, на вчинення правочину для оформлення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, кадастровий номер: ХХХХХХХХХХХХХХ, та житловий будинок, який знаходиться за адресою: вул. ХХХХХХХ, с. ХХХХХХ, ХХХХХХХ район, Кіровоградська області.

2.Надати дозвіл гр. ХХХХХХХХХХХХХ (паспорт серія ХХХХХ виданий ХХХХХХХ РВ УМВС України в ХХХХХХХХХ області  від ХХХХХ року), ХХХХХ року народження, на вчинення правочину для оформлення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, кадастровий номер: ХХХХХХХХХХХ, та житловий будинок, який знаходиться за адресою: вул. ХХХХХХ, с. ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ район, Кіровоградська області.

3.Надати дозвіл неповнолітній ХХХХХХХХХХХХХ (паспорт ХХХХХХХ, орган, що видав ХХХХХ, дата видачі ХХХХХХроку) ХХХХХ року народження, для підписання документів у нотаріуса.

4.Контроль за виконанням данного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету, начальника загального відділу сільської ради Губську О.М.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО