УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 29/06/2021 року№75
Про надання дозволу на вчинення правочину

Відповідно до ст. 41 Конституції України, ст.ст. 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 150, 176, 177, 180 Сімейного кодексу України, статей 32, 71, 242 Цивільного кодексу України, п.п. 66, 67 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», беручи до уваги заяву гр.ХХХХХХХ від 10.06.2021 року №Ц-141, заяви гр. ХХХХХХХ від 23.06.2021 року № Ц-159, заяви гр. ХХХХХХХ від 23.06.2021 року № Ц-160, рішення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету сільської ради (витяг з протоколу від 29.06.2021 року №7), подання служби у справах дітей та соціального захисту населення про винести на розгляд виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради питання щодо надання дозволу на вчинення правочину гр. ХХХХХХХХ, та з метою захисту прав та законних інтересів дитини ХХХХХХХ,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл на вчинення правочину гр. ХХХХХХХ, ХХХХ  року народження (паспорт ХХ ХХХХХ, виданий Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській області від ХХХХ року) а саме, укладення договору дарування належного йому на праві власності житлового будинку, що розташований на земельній ділянці (кадастровий номер 3522581200:57:000:1605) за адресою: вул. ХХХХХХ с. ХХХХХХ, Кропивницький район, Кіровоградська область з гр. ХХХХХХХ, ХХХХ року народження (паспорт ХХ ХХХХХ виданий Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській області від ХХХХХ року), право користування якому належить малолітній дитині ХХХХХХХ, ХХХХ р.н. При укладені вищезазначеного правочину права дитини не порушуються.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на службу у справах дітей сільської ради.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО