УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 28/01/2021 року№8
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування

Відповідно до статей 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 22,24 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини» (із змінами), рішення Кіровоградського районного суду Кіровоградської області від 26.11.2021 року по справі № 390/1426/20 «Про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав», яке набрало законної сили від 04.01.2021 року, враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету сільської ради (протокол від 29.01.2021 року № 1) та з метою захисту прав та законних інтересів дитини,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Надати малолітній ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХ року народження, статус дитини, позбавленої батьківського піклування:
мати – ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХ року народження, рішенням Кіровоградського районного суду Кіровоградської області від 26.11.2021 року по справі № 390/1426/20 було здійснено відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав», яке набрало законної сили від 04.01.2021 року;
батько – ХХХХХХХХХХ помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть серія ХХ №ХХХХХ від ХХХХ р. виданим виконавчим комітетом Великосеверинівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області.

2. Обрати сімейну форму влаштування малолітній ХХХХХХХХХХХХХ,ХХХХХ року народження.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету, начальника загального відділу сільської ради Ольгу Губську.

 

 

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО