УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 27/08/2021 року №84
Про взяття під соціальний супровід сім’ю ХХХХХХХ як сім’ю, що опинились у складних життєвих обставинах

Керуючись п. 21 пункт «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах»,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Взяти під соціальний супровід сім’ю гр. ХХХХХХХХ,ХХХХ р.н. та гр. ХХХХХХХ, ХХХХ р.н, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХ, на вихованні та утриманні яких знаходяться малолітні діти: ХХХХХХХ,  у зв’язку з ухиленням від виконання своїх обов’язків із виховання дітей.

2. Відповідальному за здійснення соціального супроводу провідному спеціалісту відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я сільської ради привести у відповідність та оформити документацію стосовно вищезазначеної сім’ї.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я сільської ради .

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО