УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 27/08/2021 року №94
Про затвердження висновку

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 11 Закону України «Про охорону дитинства», 4 ст.155, 164 Сімейного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», відповідно до витягу з протоколу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Великосеверинівської сільської ради від 27.08.2021 року №9

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити висновок комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Великосеверинівської сільської ради «Про винесення попередження гр.ХХХХХХХ, ХХХХХ р.н., за ухилення від виконання батьківських обов’язків, відносно своїх малолітніх дітей».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на службу у справах Великосеверинівської сільської ради.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО