Програма охорони навколишнього природного середовища в Великосеверинівській сільській раді на 2021 – 2023 роки

ПРОГРАМА   охорони навколишнього природного середовища в Великосеверинівській сільській раді на 2021 – 2023 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 
Великосеверинівської сільської ради

«17»лютого 2021 року №257

Зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища в Великосеверинівській сільській раді на 2021 – 2023 роки, затверджені рішенням Великосеверинівської сільської ради від 02 серпня 2021 року №717

ПАСПОРТ

Програми охорони навколишнього природного середовища на території Великосеверинівської  сільської  ради на 2021-2023 роки

 

1 Повна назва Програми Програма охорони навколишнього природного середовища на території Великосеверинівської  сільської  ради на 2021-2023 роки
2. Ініціатор розроблення програми Великосеверинівська сільська рада
3. Розробник програми Відділ  земельних  відносин, комунальної власності, житлово–комунального господарства, інфраструктури та економічного розвитку Великосеверинівської сільської ради
4. Відповідальний виконавець

програми

Відділ  земельних  відносин, комунальної власності, житлово–комунального господарства, інфраструктури та економічного розвитку Великосеверинівської сільської ради
5. Учасники програми Структурні підрозділи сільської ради
6. Термін реалізації програми 2021-2023 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Обласний бюджет, бюджет сільської територіальної громади
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

у тому числі, тис. грн.:

7600,0*

 

кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету 5000,0 *
кошти місцевих бюджетів 2600,0 *
кошти не бюджетних джерел
9. Основні джерела фінансування програми Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет сільської територіальної громади, власні кошти підприємств

________________________________________

*Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми