Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Великосеверинівської сільської ради на 2023 рік

ПРОГРАМА   розвитку фізичної культури і спорту на території Великосеверинівської сільської ради на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  Великосеверинівської сільської ради

«22» грудня 2022 року №1241

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Повна назва Програми Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Великосеверинівської сільської ради на 2023 рік
2. Ініціатор розроблення Програми Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради
3. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради
4. Відповідальні виконавці Програми Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради,

Великосеверинівська сільська рада

5. Головна мета Програми Відведення провідної ролі фізичній культурі і спорту в громаді як важливому фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави та сільській місцевості у світовому співтоваристві.
6. Термін реалізації Програми  2023 рік

 

7. Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми  2 млн. 222,8 тис.1

_____________________________________________

1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.