Програма “Турбота”

Програма «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2019-2021 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  Великосеверинівської сільської ради

«18» декабря 2018 року №647

 Паспорт Програми 

1.Повна назва ПрограмиПрограма «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2019-2021 роки
2. Ініціатор розроблення ПрограмиАпарат Великосеверинівської сільської ради
2.Розробник ПрограмиАпарат Великосеверинівської сільської ради
3.Відповідальні виконавці ПрограмиВеликосеверинівська сільська рада
4.Головна мета ПрограмиПідвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян та інших громадян, що опинилися в складних життєвих обставинах шляхом надання цільової допомоги
5.Термін реалізації Програми2019 – 2021 роки
6.Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми 600,0 тис. грн. 1

 1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.

ПРОГРАМА «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2019-2021 роки