Програма «ТУРБОТА» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2024 – 2026 роки

Програма «ТУРБОТА» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2024 – 2026 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 
Великосеверинівської сільської ради

«22» грудня  2023 року №1432

Зміни до Програми «ТУРБОТА» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2024 – 2026 роки

рішення Великосеверинівської сільської ради

«20» лютого  2024 року №1489

ПАСПОРТ

Програми «ТУРБОТА» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2024 – 2026 роки

1. Ініціатор розроблення програми Великосеверинівська сільська рада
2. Розробник програми відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Великосеверинівської сільської ради
3. Співрозробники програми Великосеверинівська сільська рада
4. Головний розпорядник коштів Великосеверинівська сільська рада, фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради
5. Відповідальний виконавець програми Великосеверинівська сільська рада, відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Великосеверинівської сільської ради
6. Учасники програми Великосеверинівська сільська рада, відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Великосеверинівської сільської ради

 

7. Термін реалізації Програми 2024-2026 роки
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 900,00 тис.грн.
  у тому числі:
  коштів місцевого бюджету 900,00 тис.грн.
  коштів інших джерел

 1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.