Програма «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2021-2023 роки в новій редакції

ПРОГРАМА «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2021-2023 роки (в новій редакції)

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 
Великосеверинівської сільської ради

«23» грудня  2021 року №1149

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1. Повна назва Програми Програма «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2021-2023 роки
2. Ініціатор розроблення Програми Великосеверинівська сільська рада
3. Розробник Програми Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Великосеверинівської сільської ради

 

4. Відповідальні виконавці Програми Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Великосеверинівської сільської ради

 

5. Головна мета Програми Підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян та інших громадян, що опинилися в складних життєвих обставинах шляхом надання цільової допомоги
6. Термін реалізації Програми 2021 – 2023 роки

 

7. Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми 770,0 тис. грн. 1

 _____________________________________________

 1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.