Як орендарю реалізувати своє переважне право на купівлю землі?

01.07.2024

Орендар має переважне право на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення у другу чергу після особи, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Про це повідомляє Земельний фонд України.

Відповідно до ст.130-1 Земельного кодексу України переважне право купівлі реалізується за умови, що орендар сплачує ціну, за якою здійснюється продаж земельної ділянки, а в разі продажу на аукціоні  – якщо його пропозиція є рівною пропозиції, що є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону (земельних торгів), а також виконує всі інші умови договору купівлі-продажу, встановлені продавцем.

Нотаріус повідомляє суб’єктів переважного права цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку про намір орендодавця продати землю.
Орендар, який бажає скористатися таким переважним правом, зобов’язаний повідомити про це нотаріуса цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку протягом місяця з дня, коли був належним чином повідомлений нотаріусом.
Після отримання погодження орендаря про купівлю землі протягом місяця з дня отримання такого повідомлення нотаріус за погодженням із продавцем земельної ділянки повинен призначити день і час укладення договору купівлі-продажу та повідомити про це орендаря цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення.
Повідомлення про бажання скористатися переважним правом купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення може бути надано лише орендарем, який на момент надання згоди відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку.
У разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення з порушенням переважного права її купівлі орендар має право пред’явити до суду позов про переведення на нього прав та обов’язків покупця. Одночасно позивач зобов’язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором купівлі-продажу повинен сплатити покупець.