Земельний кадастр: яку інформацію містить та як її отримати

06.09.2021

Державний земельний кадастр (земельний кадастр) – це єдина електронна система, що містить сукупність відомостей про земельні ділянки, які одержуються у ході проведення державної реєстрації земель, обліку їх кількості і якості, економічної оцінки та інших державних заходів та містять інформацію про правовий режим земельних ділянок. Про це йдеться на LIGA 360

Важливість земельного кадастру полягає в тому, що земельна ділянка стає повноцінним об’єктом нерухомого майна, лише з моменту її державної реєстрації, тобто з моменту внесення до земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, місце розташування, межі, площу та інші важливі характеристики.

Внесення відомостей до земельного кадастру та надання таких відомостей здійснюються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи.

Яку інформацію про земельну ділянку містить земельний кадастр

1. кадастровий номер – індивідуальний номер земельної ділянки, який є незмінним

2. місце розташування, у тому числі дані Державного адресного реєстру (за наявності);

– опис меж;

– площа;

– міри ліній по периметру;

– координати поворотних точок меж;

– дані про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі;

– дані про якісний стан земель та про бонітування ґрунтів;

– відомості про інші об’єкти Державного земельного кадастру, до яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка;

– цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель);

– склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх назв;

– відомості про обмеження у використанні земельних ділянок;

– відомості про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;

– нормативна грошова оцінка;

– інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку.

Як отримати відомості з Державного земельного кадастру

Відомості про земельну ділянку видаються у формі витягів з Державного земельного кадастру.

Витяг з Державного земельного кадастру – це офіційний документ, що підтверджує внесення даних земельної ділянки до земельного кадастру. Отримання витягу з земельного кадастру регулюється Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 (далі – Порядок);

В більшості випадках витяг отримують у двох випадках:

– при реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та під час присвоєння кадастрового номера;

– при вчиненні правочинів із земельною ділянкою (договір купівлі-продажу, дарування, міни, оренди тощо).

Отримати витяг з Державного земельного кадастру можна у письмовій або електронній формі. Для цього слід звернутися до державного кадастрового реєстратора, адміністратора центру надання адміністративних послуг або уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування та подати такі документи:

– заяву (у паперовій або електронній формі) за встановленою формою згідно з додатком 42 порядку;

– документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 Порядку);

– документ, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Також, є можливість замовити витяг з Державного земельного кадастру в електронній формі на вебсторінці Публічної кадастрової карти України. Для цього необхідно пройти ідентифікацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

За надання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку у формі витягу справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році – 113 грн. 50 копійок (частина друга статті 41 Закону).

Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви надається витяг з Державного земельного кадастру або вмотивована відмова в його наданні.