УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
I СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 02/06/2017 року №34 Велика Северинка
Про затвердження Положення про загальний відділ Великосеверинівської сільської ради.

Відповідно до ст. 26, п.4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 16 червня 2015 року №1000/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за №736/27181,

  1. Затвердити Положення  про  загальний відділ Великосеверинівської сільської ради (додається).

      2. Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  комісію  з питань  регламенту, законності,              депутатської  діяльності, етики та  запобігання  корупції.

 

Сільський голова С. ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Положення про про загальний відділ