УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
I СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 02/06/2017 року №42 Велика Северинка
Про проект «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю»

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 69 Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та з метою забезпечення повноти надходження податку на майно в частині плати за землю до місцевого бюджету, сільська рада

 1. Затвердити проект регуляторного акту  «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю»,  для його розгляду та оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб та  їх об’єднань  (проект додається) .

 2. Даний проект регуляторного акту затвердити до 15 липня 2017 року.

 3. Здійснити оприлюднення даного проекту рішення шляхом розміщення на  стенді в приміщенні  сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування , фінансів, бюджету, соціально-економічного  розвитку та інвестицій.

 

Сільський голова С. ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Проект рішення