УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 27/02/2020 року №19
Про створення опікунської ради при виконавчому комітеті Великосеверинівської сільської ради

Керуючись пунктом 4 частини “б” статті 34 статтею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статті 56 Цивільного кодексу України, підпунктів 1.4, 1.6. пункту 1 Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, з метою соціального захисту дітей, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Великосеверинівської сільської ради (додається).
2. Затвердити склад опікунської ради при виконавчому комітеті Великосеверинівської сільської ради (додається).
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 27 вересня 2017 року №47 «Про створення опікунської ради».

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додатки