УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 26/06/2019 року№32
Про створення координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2007 року № 1087 "Про консультативно-дорадчі органи з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми" (із змінами), з метою координації зусиль стосовно створення соціальних та економічних умов для належного функціонування та розвитку сім'ї як основи суспільства, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально спроможної, соціально благополучної сім'ї, забезпечення виконання сім’єю основних її функцій, а також утвердження рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та реалізації їх як основних прав людини,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:
1.Утворити координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

2.Затвердити:

склад координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми (додаток 1);

положення про координаційну ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству в сім’ї та протидії торгівлі (додається 2).

3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету, начальника загального відділу сільської ради Губську О.М.

 

 

 

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додатки 1,2