УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 26/06/2019 року№33
Про внесення змін до п. 1 рішення виконавчого комітету від 24.01.2019 року №9 «Про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, зі змінами, з метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток та у зв’язку з кадровими змінами,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Внести зміни до п.1 рішення виконавчого комітету від 24.01.2019 року №9 «Про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради», а саме: затвердити склад комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради, у новій редакції (додається).

2.Визнати такими, що втратили чинність п.1 рішення виконавчого комітету від 24.01.2019 року №9 «Про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради» та рішення виконавчого комітету від 18.04.2019 року №27 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 24.01.2019 року №9 «Про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради»».
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету, начальника загального відділу сільської ради Губську О.М.

 

 

 

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток