УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 28/01/2021 року №5
Про затвердження складу опікунської ради при виконавчому комітеті Великосеверинівської сільської ради в новій редакції

Керуючись пунктом 4 частини “б” статті 34, статтею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статті 56 Цивільного кодексу України, підпунктів 1.4, 1.6. пункту 1 Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, з метою соціального захисту дітей, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки та у зв’язку з кадровими змінами,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити склад опікунської ради при виконавчому комітеті Великосеверинівської сільської ради в новій редакції (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 30 квітня 2020 року №35 «Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому комітеті Великосеверинівської сільської ради» та п.2рішення виконавчого комітету від 27.02.2020 року №19 «Про створення опікунської ради при виконавчому комітеті Великосеверинівської сільської ради».

3. Контроль за даного рішення покласти на Великосеверинівського сільського голову Левченка С. В..

 

 

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток