УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кіровоградського району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 25/10/2018 року№52
Про створення комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків на території Великосеверинівської сільської ради

Керуючись статтями 17, 18, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, зі змінами та доповненнями , статтею 10, 12 Податкового кодексу України, статею 2 п.п.36,п.п.39 Бюджетного кодексу України, та з метою забезпечення належного наповнення доходної частини бюджету,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради

В И Р І Ш И В

1.Створити на території Великосеверинівської сільської ради комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та затвердити її склад згідно додатку 1.

2.Затвердити положення про комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків на території Великосеверинівської сільської ради згідно додатку 2.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з господарських питань та охорони праці Кравченка М.В.

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додатки 1,2