УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 27/08/2020 року№53
Про сільську комісію з питань евакуації Великосеверинівської сільської ради

Відповідно до статті 33 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій» зі змінами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 905 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841», на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30 березня 2020 року № 272-р, у зв’язку з кадровими змінами та з метою підвищення ефективності роботи сільської комісії з питань евакуації по реалізації порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Затвердити склад сільської комісії з питань евакуації Великосеверинівської сільської ради в новій редакції(додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти Великосеверинівського сільського голову ЛЕВЧЕНКА С. В..

 

 

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток