УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 29/06/2021 року №75
Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Великосеверинівської сільської ради

Відповідно до Закону України «Про відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування поводження з відходами, що утворюються на території Великосеверинівської сільської ради, забезпечення утримання територій населених пунктів в належному санітарному стані, зменшення негп=ативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Оголосити конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Великосеверинівської сільської ради.

2. Затвердити конкурсну документацію по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Великосеверинівської сільської ради (додаток 1).

3. Конкурсній комісії опублікувати оголошення про проведення конкурсу у офіційному друкованому засобі масової інформації та офіційному веб-сайті сільської ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу.

4. Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Великосеверинівської сільської ради відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року № 1173.

5. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця, оформлене протоколом, протягом не більше як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу, ввести у дію та визначити строк, протягом якого виконавець має право надати такі послуги.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток