УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 27/01/2022 року№8
Про затвердження складу координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми в новій редакції

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2007 року № 1087 "Про консультативно-дорадчі органи з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми" (із змінами), з метою координації зусиль стосовно створення соціальних та економічних умов для належного функціонування та розвитку сім'ї як основи суспільства, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально спроможної, соціально благополучної сім'ї, забезпечення виконання сім’єю основних її функцій, а також утвердження рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та реалізації їх як основних прав людини та у зв'язку з кадровими змінами,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити склад координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми в новій редакції (додається).
2. Визнати таким що втратив чинність п.1 рішення виконавчого комітету від 27.08.2021 року № 82 «Про затвердження складу координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми в новій редакції».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Великосеверинівського сільського голову Сергія Левченка.

 

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток