Програма економічного і соціального розвитку Великосеверинівської сільської ради на 2021-2023 роки

ПРОГРАМА  економічного і соціального розвитку Великосеверинівської сільської ради на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  Великосеверинівської сільської ради

«28» грудня 2020 року №55

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до вимог статей 26 та 27 Закону України ” Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 18 Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 (із змінами), Програма економічного і соціального розвитку Великосеверинівської сільської ради на 2021-2023 роки (далі – Програма).

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є впровадження заходів, спрямованих на забезпечення стабілізації та сталого розвитку громади, підвищення конкурентоспроможності, збереження існуючих і стимулювання створення робочих місць з гідними умовами праці, покращення якості життя та добробуту населення.

 ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ВЕЛИКОСЕВЕРИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

Забезпечення зростання дохідної частини бюджету Великосеверинівської сільської територіальної громади та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
Підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання.
Ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів комунальної власності громади.
Сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату територіальної громади шляхом реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток.
Покращення санітарно-екологічного стану та благоустрою у Великосеверинівській сільській територіальній громаді.
Забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів, подальший розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи.