Програма із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на 2021-2023 роки

ПРОГРАМА   із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 
Великосеверинівської сільської ради

«28» грудня 2020 року №65

Зміни до змін до Програми із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на 2021-2023 роки (рішення Великосеверинівської сільської ради від 23 грудня 2021 року № 1143)

  1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1. Повна назва Програми Програма із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на 2021-2023 роки
2. Ініціатор розроблення Програми Великосеверинівська сільська рада
3. Розробник Програми Служба у справах дітей та соціального захисту населення Великосеверинівської сільської ради
4. Відповідальні виконавці Програми Служба у справах дітей та соціального захисту населення Великосеверинівської сільської ради
5. Головна мета Програми Створення правових і соціальних умов для належного функціонування та розвитку сім’ї як основного осередку суспільства, надання ефективної допомоги жертвам сімейного насильства
6. Термін реалізації Програми 2021 – 2023 роки
7. Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми 45,0 тис. грн. 1

 1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів  Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.