Програма компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022-2024 роки в новій редакції

Програма компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022-2024 роки (нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 
Великосеверинівської сільської ради

«23» травня 2023 року №1308

Паспорт Програми

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022-2024 роки 

 

 

1. Ініціатор розроблення програми Великосеверинівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області

 

2. Підстава для розроблення Програми Закон України «Про соціальні послуги», постанова КМУ від 23 вересня 2020 р. №859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», від 20 жовтня 2021 р. № 1074 «Про внесення змін до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»

 

3. Розробник Програми Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Великосеверинівської сільської ради

 

4. Відповідальний виконавець Програми  Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради
5. Терміни реалізації Програми 2021 -2024 роки
6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Джерела фінансування Обсяг фінансування у тому числі за роками
2022 2023 2024
Держаний бюджет _ _ _ _
Місцевий бюджет 400,0 тис. грн. 50,0 тис. грн. 150,0 тис.грн. 200,0 тис.грн.
Інші джерела _ _ _ _
Усього 400,0 тис. грн. 50,0 тис. грн. 150,0 тис.грн. 200,0 тис.грн.

______________________________

 

*Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до бюджету впродовж терміну дії Програми

 

  1. Перелік заходів Програми
№ п/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування з

бюджету Великосеверинівської територіальної громади

(тис.грн)

2022 2023 2024
1 Забезпечити виплату  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі згідно Постанови КМУ від 23.09.2020 №859 сільська рада 2022 – 2024 роки 40,0 тис.грн. 150,0 тис.грн. 200,0 тис.грн.
2 Всього 400,0 тис. грн. 50,0 тис. грн. 150,0 тис.грн. 200,0 тис.грн.