Програма розвитку туризму та промоції у Великосеверинівській сільській територіальній громаді на 2021-2023 роки

ПРОГРАМА  розвитку туризму та промоції у Великосеверинівській сільській територіальній громаді на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  Великосеверинівської сільської ради

«28» грудня 2020 року №76

Зміни до рішення Великосеверинівської сільської ради від 28 грудня 2020 року № 76 «Про затвердження Програма розвитку туризму та промоції у Великосеверинівській сільський територіальній громаді на 2021-2023 роки».

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради
2. Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради
3. Відповідальний виконавець програми Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради
4. Учасники програми Виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради; відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради
5. Термін реалізації програми 2021– 2023 роки
5.1. Етапи виконання програми 2021– 2023 роки
6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми ( для комплексних програм) Місцевий бюджет
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 560 тис. грн.
7.1. кошти місцевого бюджету 560 тис. грн.
7.2 кошти інших джерел фінансування
7.3 Основні джерела фінансування програми Реалізація програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету. Крім того, прогнозується залучення коштів за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством