Програма «Цивільний захист Великосеверинівської сільської ради» на 2021-2023 роки

ПРОГРАМА  «Цивільний захист Великосеверинівської сільської ради» на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  Великосеверинівської сільської ради

«28» грудня  2020 року №79

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Повна назва Програми

 

Програма цивільного захисту Великосеверинівської сільської ради  на 2021-2023 роки
2. Ініціатор розроблення програми Апарат Великосеверинівської сільської ради

 

3. Розробник програми Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвитку
4. Відповідальні виконавці програми: Великосеверинівська сільська рада
5. Головна мета Програми Захист населення і території сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, послідовне зниження ризику їх виникнення, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту
6. Терміни реалізації програми 2021 – 2023 роки
7. Обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми 14715,0 тис. грн..  1

____________________________________

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.