Програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення державних та інших свят, пам’ятних дат і подій на території Великосеверинівської сільської ради на 2021-2023 роки

ПРОГРАМА сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення державних та інших свят, пам’ятних дат і подій на території Великосеверинівської сільської ради на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 
Великосеверинівської сільської ради

«28» грудня 2020 року №70

Зміни до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення державних та інших свят, пам’ятних дат і подій на території Великосеверинівської сільської ради на 2021-2023 роки (рішення Великосеверинівської сільської ради від 23.12.2021 року № 1152) 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Повна назва Програми Програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення державних та інших свят, пам’ятних дат і подій на території Великосеверинівської сільської ради на 2021-2023 роках
2. Ініціатор розроблення Програми Апарат Великосеверинівської сільської ради
3. Розробник Програми Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Великосеверинівської сільської ради
4. Відповідальні виконавці Програми Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Великосеверинівської сільської ради
5. Головна мета Програми Участь громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, вдосконалення механізмів та практики ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  з інститутами громадянського суспільства, проведення організаційних, представницьких та інших заходів
6. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки
7. Обсяг фінансових ресурсів для реалізації програми 100,0 тис.грн. 1

_____________________________________________

1Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.